Předprodejní servis

Zabýváme se nejen prodejem nabízených strojů, ale snažíme se, aby stroje zakoupené u nás, Vám dlouho a precizně sloužily.  Každy stroj, který nabízíme, prochází předprodejním servisem a seřízením, viz. Deset kroků před expedicí.

Rozdíl mezi seřízeným a neseřízeným strojem je především

 • v přesnosti (vrtačky, soustruhy, frézky)
 • výkonu (kompresory, ohýbačky trubek a profilů)
 • bezpečnosti (hydraulické a mechanické lisy, podpěry)

Vlastní kontrola a seřízení strojů probíhá přímo v naší provozovně. K seřízování strojů používáme přesné měřící přípravky. Na všech strojích provádíme kompletní kontrolu, nastavení, seřízení a promazání jednotlivých částí.

Nejprve stroje a zařízení pro Vás nakoupíme a vybalíme. Následně postupujeme dle seznamu úkonů předepsaných pro každou skupinu strojů.

Obecný postup servisu strojů či zařízení

 1. kontrola kompletnosti balení,
 2. vyčištění všech pohyblivých ploch a pohybových šroubů,
 3. seřízení rybinových vedení, kontrola vymezovacích klínů a pohybových šroubů,
 4. kontrola funkcí pohonu a posuvů (pokud jsou),
 5. kontrola hladiny oleje v převodovkách a napnutí řemenů,
 6. namazání pracovních ploch,
 7. seřízení pracovních úhlů,
 8. praktická zkouška stroje a jeho funkcí,
 9. očištění po praktické zkoušce,
 10. konzervace všech pohyblivých ploch.

Tím je předprodejní servis dokončen. Stroj už jen zabalíme a vyexpedujeme k Vám.