Právní doložka

Právní doložka katalogu MachineTech.cz

 

Pro nás v MachineTech.cz je klademe důraz na seriózní vyřizování objednávek i případných reklamací. Stejně důležité je pro nás ochraňovat Vaše osobní data.

Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Firma MachineTech je registrovaným správcem osobních údajů (registrační číslo subjektu: 00000000). Veškeré údaje získané od Vás, zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřeby firmy a neposkytuje je třetím osobám.

Výjimkou jsou externí dopravci, kterým předáváme osobní údaje našich zákazníků v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu našich zákazníků nakládá firma MachineTech s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Copyright
Veškeré materiály zveřejněné v katalogu www.machinetech.cz jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby uvedené v katalogu, informace o nich i jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy, popř. označení výrobků, služeb a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část tohoto katalogu (zejména pak popisy a vyobrazení nabízených produktů a rozdělení kategorií včetně jejich obsahu) nesmí být zkopírována elektronickou či mechanickou cestou ani zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.
Odpovědnost
Firma MachineTech upozorňuje, že informace v katalogu www.machinetech.cz jsou zčásti přebírány od třetích stran, a tak mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby, které mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Firma MachineTech může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané ve svém katalogu a negarantuje věcnou správnost jeho obsahu.

Firma MachineTech nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné či jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a jiných škod.

Firma MachineTech neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona. Informace uvedené v katalogu www.machinetech.cz nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od firmy MachineTech v písemné podobě poté, co ji v případě nejasností kontaktoval.