Reklamace

Reklamace
Zakoupili jste u nás zboží, které přestalo fungovat v záruční době, nepracuje správně nebo se na něm projevila vada? Sepsali jsme pro Vás stručný návod, jak postupovat v případě reklamace zboží zakoupené v našem katalogu. Vaši reklamaci vyřídíme v nejkratší možné době, nejpozději však do 30 kalendářních dnů (od doručení reklamace).

Jak reklamovat?
Reklamovaný výrobek můžete doručit nebo zaslat na naši provozovnu na adrese Dražovice 336, okres Vyškov. Pokud se jedná o větší stroje, spojte se s našimi pracovníky servisu nejdříve telefonicky. Ti vyšlou přímo k vám našeho technika, který posoudí situaci a navrhne další postup. U oprávněných reklamací pak za tyto služby neplatíte žádné poplatky.

K reklamovanému zboží přiložte vaše kontaktní údaje, doklad o koupi, záruční list (pokud byl součástí dodávky) a text s popisem závady.

Průběh reklamace
V okamžiku, kdy budete chtít uplatnit reklamaci, společně sepíšeme protokol, do kterého zaznamenáme aktuální datum, přesné označení zboží, které je předmětem reklamace a vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace. Po posouzení reklamace vám vždy vystavíme protokol a podle jejího výsledku, vám zboží vrátíme, nebo vyřídíme dle vámi požadovaného způsobu.


Co s předměty s neodstranitelnou vadou?
Pokud bude reklamované zboží posouzeno jako předmět s neodstranitelnou vadou, potom si sami můžete vybrat, zda budete požadovat vrácení uhrazené částky nebo si zboží vyměníte za nové či jiné.

Náklady spojené s reklamací?
V případě oprávněné reklamace nebo z důvodu neodstranitelné vady zboží, máte právo na náhradu nutných nákladů spojených s vyřízením reklamace. Jedná se především o poštovné/dopravné za zaslání zboží k opravě. Na náhradu těchto výdajů nemáte nárok v případě, že vaše reklamace bude zamítnuta (považována za neoprávněnou).